Kinderen

Psychologische begeleiding

Psychologische begeleiding


Verschillende kinderen, verschillende mogelijke problemen.

  • Max is vaak boos. Niemand begrijpt waarom. Hijzelf ook niet.
  • Noor kan moeilijk spelen. Niet alleen, niet samen. Ze verveelt zich vaak.
  • Jef doet snel druk. Hij kan daar moeilijk mee stoppen.
  • Louis heeft vaak buikpijn. Hij heeft geen zin meer in school.
  • Anna is plots verdrietig. Niets of niemand kan haar dan vrolijk maken.
  • Lize piekert veel. Ze heeft iets naars meegemaakt en denkt daar steeds aan terug.
  • Otto kan zich moeilijk concentreren in de klas. Hij doet nochtans erg zijn best.
  • Ella knippert vaak met haar ogen. Ze vindt deze tic zeer vervelend.

Soms lijkt een probleem niet weg te gaan of steeds groter te worden. Dan kunnen jullie bij ons terecht. We helpen je kind door te praten, te spelen en te tekenen. Via gesprekken ondersteunen we jullie als ouders. Er wordt samen gezocht naar een plan van aanpak dat goed bij je kind en je gezin past, want elk kind en elk gezin is anders. Er worden afspraken gemaakt over hoe we samen op weg gaan. Veranderen gaat in kleine stapjes. Je kind merkt dat het iets kan/ durft dat voordien niet lukte, of dat een naar gevoel even wegblijft. Door middel van deze stapjes geraakt een probleem opgelost. Dan wordt besproken hoe jullie terug verder kunnen zonder onze hulp.

BEL OF MAIL ONS VOOR MEER INFO.