Kinderen

Diagnostiek

Diagnostiek


Om te weten hoe we je kind het best kunnen begeleiden, moeten we uiteraard in de eerste plaats weten wat er aan de hand is. We verzamelen informatie over je kind en de omgeving (zoals gezin en school). We focussen hierbij zowel op kwetsbaarheden als op beschermende factoren, mogelijkheden en kwaliteiten. Op basis van deze antwoorden kan op zoek worden gegaan naar de meest gepaste ondersteuning.
Het verzamelen van informatie gebeurt onder meer aan de hand van gesprekken, het invullen van vragenlijsten en het afnemen van testen.

Aanbod

Intelligentieonderzoek (WPPSI-IV – WISC-V – SON-R)

Op vraag van ouders, school, logopedist, … kan een intelligentie-onderzoek worden uitgevoerd. De test kan een hulpmiddel zijn om een goed beeld te krijgen van de totale mogelijkheden van een kind. Het kan ook meer inzichten geven bij waarom bepaalde leerdoelen niet behaald worden.
Verder kan deze ook een onderdeel vormen in het onderzoek naar hoogbegaafdheid, leer-, concentratie- en/of ontwikkelingsproblemen.

Neuropsychologisch onderzoek
Dit onderzoek bestaat uit verschillende aandachts- en concentratietesten en wordt afgenomen bij kinderen met aandachtsproblemen en/of hyperactiviteit en/of impulsiviteit.

Belevingsonderzoek
Hierbij wordt aan de hand van gesprek, tekeningen, verhalen en spel een beeld gevormd van de emotionele ontwikkeling van je kind. Een belevingsonderzoek helpt om het gedrag van je kind beter te begrijpen en de juiste aanpak te vinden.

BEL OF MAIL ONS VOOR MEER INFO.